Skip to main content

De Pompenkring

Onafhankelijke vereniging van en voor machinegebruikers.

Onze visie

Onafhankelijke vereniging van en voor machinegebruikers.

De Pompenkring vzw is een onafhankelijke professionele vereniging, die een platform voor uitwisseling van machinetechnologie biedt, ten dienste van machinegebruikers van grote bedrijven.

Over industrieën heen ervaringen delen

Deze eindgebruikers komen typisch uit afdelingen zoals engineering, aankoop, onderhoud en inspectie. Zij beheren een belangrijke groep machines waarvan hun bedrijf de eindgebruiker is.

Het gaat hier over machinetechnologie in de meest ruime zin. D.w.z. diverse machinetypes zoals

  • pompen
  • compressoren
  • ventilatoren
  • centrifuges
  • turbines
  • ... en hun componenten,

Maar ook over de specifieke technieken om een machinepark goed te beheren.

Brug tussen gebruikers en leveranciers

De Pompenkring vzw wil haar kennis vergaren via diverse kanalen:

  • De toeleveranciers met elk hun specialisatie.
  • De gebruikers zelf, vanuit hun eigen ervaringen in de toepassing.
  • Academici en andere vakspecialisten.

Strategie

Netwerken in een aangenaam kader

De Pompenkring vzw wil dan ook een maximale samenwerking met deze groepen bewerkstelligen, teneinde tot een win/win situatie te komen. Daartoe organiseert ze vergaderingen, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, enquêtes, enz.

Uitwisseling van ideeën en ervaring

Tevens beheert ze een online forum waardoor een maximale uitwisseling van ideeën en ervaringen in alle openheid met een ruime doelgroep mogelijk is.

Eindgebruikers kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van De Pompenkring vzw, op voorwaarde dat zij actief bijdragen tot een open en constructieve sfeer. D.w.z. dat zij, in de eerste plaats, positief kritisch deelnemen aan de discussies maar ook meewerken aan de enquêtes en voordrachten wanneer nodig.

Interesse?

Wenst U lid te worden van De Pompenkring vzw als steunend toetredend lid "gebruiker" of steunend toetredend lid "leverancier" (sponsor)? Vul dan ons  aanvraagformulier in of neem contact op met één van de bestuurders Raad van bestuur.


Met dank aan