Visie en Strategie

De Pompenkring vzw is een onafhankelijke professionele vereniging, die een platform voor uitwisseling van machinetechnologie biedt, ten dienste van machinegebruikers van grote bedrijven. Deze eindgebruikers komen typisch uit afdelingen zoals engineering, aankoop, onderhoud en inspectie. Zij beheren een belangrijke groep machines waarvan hun bedrijf de eindgebruiker is. Het gaat hier over machinetechnologie in de meest ruime zin. D.w.z. diverse machinetypes zoals pompen, compressoren, ventilatoren, centrifuges, turbines, ... en hun componenten, maar ook de specifieke technieken om een machinepark goed te beheren. De Pompenkring vzw wil haar kennis vergaren via diverse kanalen:

  • De toeleveranciers met elk hun specialisatie.
  • De gebruikers zelf, vanuit hun eigen ervaringen in de toepassing.
  • Academici en andere vakspecialisten.

De Pompenkring vzw wil dan ook een maximale samenwerking met deze groepen bewerkstelligen, teneinde tot een win/win situatie te komen. Daartoe organiseert ze vergaderingen, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, enquêtes, enz. Tevens beheert ze een online forum waardoor een maximale uitwisseling van ideeën en ervaringen in alle openheid met een ruime doelgroep mogelijk is.

Eindgebruikers kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van De Pompenkring vzw, op voorwaarde dat zij actief bijdragen tot een open en constructieve sfeer. D.w.z. dat zij, in de eerste plaats, positief kritisch deelnemen aan de discussies maar ook meewerken aan de enquêtes en voordrachten wanneer nodig.

Wenst U lid te worden van De Pompenkring vzw als steunend toetredend lid gebruiker of steunend toetredend lid leverancier (sponsor)? Vul dan online een aanvraagformulier in of neem contact op met een van de bestuurders Raad van bestuur.

De Pompenkring vzw
Eikendreef 13
9080 Lochristi
Fax 09/356.92.25
info@pompenkring.be

PDBC